°°Bratz Videjká°°

°° Bratz Music Video Pesničky °°

27. december 2010 at 11:00 | Yasmin # Nicoll
Pesnička Bratz Let´s Celebrate (Poďme oslavovať )Pesnička Bratz Time to Celebrate (Je tu čas na oslavu )


Pesnička Bratz It´s all about Me (To je všetko o  O mne )


Pesnička Bratz We´re Gonna Shine (Budeme žiariť )


Bratz Pesnička I won´t stop (Ja sa nezastavím )


Bratz Pesnička Friends are everyhing  (Priateľia sú všetko )Bratz Pesnička True Friends (Ozajstný Priateľia )Bratz Pesnička Everything We do (Všetko,čo robíme )


Just Let´s Go Now (Len teraz Poď )


Bratz Pesnička Let´s Go (Poďme )


Bratz Pesnička All Together ( Všetky dohromady)


 
 

Advertisement